Segelflygning

Att kunna glida genom luften med flygplan eller andra farkoster har fascinerat människan sedan 1800-talet. Principen ”tyngre än luft” praktiserades av engelsmannen Sir George Cayley som anses ha gjort den första flygningen utan motor år 1852. Sedan dess har segelflyget utvecklas till en stor sport som utövas och tävlas i över hela världen. Den moderna segelflygningssporten anses ha sitt ursprung i Tyskland. Och just därifrån skaffade sig de svenska segelflygarna erfarenhet. Under 1920-talet började färdigheterna att praktiseras. En av dem var den kände flygaren Douglas Hamilton som bland annat försökte sätt rekord för flyg utan motor mellan Danmark och Sverige. Ett pris som satts upp av en dansk tidning lockade men trots flera försök misslyckades Douglas. I en del fall hamnade han och planet i Öresunds vatten.

Glida i den svenska luften

 Trots dessa haverier fortsatte utvecklingen i Sverige och idag sorterar Svenska Segelflygförbundet Under Svenska Flygsportförbundet. Den som fyllt 14 år får provflyga för att kunna erhålla certifikat som tilldelas från och med 15 års ålder. Med segelflyg finner många människor frihet och att ha roligt uppe i det blå. De pressar sig själva med att försöka nå allt längre mål, utöka sin förmåga att framföra det luftburna planet. Men även att tävla mot andra ingår för den tävlingsinriktade, både för de som endast vill kämpa lokalt men även de som vill nå längre nationellt och internationellt. Den intresserade kan kontakta en klubb via förbundet som ger råd och tips samt ordnar utbildningar. Det finns idag drygt 50 organiserade klubbar vilka listas på förbundets hemsida. 

Bra väder lyfter

 Det bästa vädret för segelflyg är vd de tillfällen som himlen är smyckad med små stackmoln. Det kallas termikflygning när solen värmt upp marken som då värmer luften och en varm luftblåsa bildas. När dessa stiger från marken och segelflygaren kan utnyttja blåsan som strävar uppåt för att lyfta. De lägger sig runt dess centrum och cirklar sig brant upp i luften. Metoden hang medför att man utnyttjar strömmen uppför en sluttning. Man kan också använda vågmetoden men den är svårare. Alla sätt att lyfta med segelflygplan kräver bra väder. Som alla vet är södra Sverige som regel varmare varför den landsdelen lämpar sig bäst. Men visst går det att praktisera segelflyg även i norr under sommaren.