Åk skolflygplan

Skola på höga höjder – flyga skolflygplan en del av skolan

Siktar du på ett yrke högt ovan molnen? Då är pilot ett bra yrke och under utbildningen flyger man med skolflygplan, det kanske är tur det… Ett skolflygplan är ett litet flygplan som anses vara flygsäkert då små missar under inlärningsperioden av den övande piloten inte behöver ge nämnvärt stora störningar i flygsäkerheten. 

Vilka flygplan passar som skolflygplan?
Ofta är det mindre, enklare flygplan till exempel av modellen Cessna som idag är ett vanligt skolflygplan i Sverige. Cessna har ett flertal lämpliga modeller för skolflyg men det vanligaste är modell 150 och modell 152. Dessa modeller av skolflygplan är de man ser på de ofta privata pilotutbildningarna som arrangeras runt om i Sverige. Naturligtvis så används även vissa mer militära modeller som SAAB 105 för en mer specialinriktad skolflygning och utbildningar inom det militära yrket. Just de militära skolflygplanen är ständigt under utveckling och är en stor produkt för export världen över.

Egenskaper hos ett skolflygplan

Då skolflygplanen är små och av lite enklare modell så är även bullernivån avsevärt mycket högre än ett passagerarplan naturligtvis. Men som pilotlärare och blivande pilot som jobbar och utbildas i ett skolflygplan sker kommunikationen genom radiosystem och med mikrofoner vilket gör att samtalsnivån inte behöver höjas och att kommandon från lärare till elev går fram. 

Skolflygplanet har även viss specialutrustning som dubbla kommandon där lärare och blivande pilot sitter på varsin plats med möjligheter att manövrera planet och där läraren även har möjlighet att korrigera ett felagerande av eleven. Det senaste inom de militära skolflygen är däremot att de i mångt och mycket utrustas som de faktiska slutliga plan som piloten skall flyga det vill säga med full teknisk utrustning och avancerade system. Självklart är skolflygplanen även under den militära utbildningen anpassade för att minska risken för felbeslut och ödesdigra felagerande av de lärande piloterna.

Framtiden för skolflygplan

Idag sker mycket av den praktiska utbildningen till pilot i så kallade flygsimulatorer på marken. Dessa är så väl utvecklade och med en sådan stor verklighetskänsla att de till viss del har slagit ut de riktiga skolflygplanen. Ibland byggs planen om och anpassas för övriga privata ändamål.

Samtidigt byggs det helt nya skolflygplan, men kanske av den mer avancerade modellen och riktade på en annan typ av utbildningar. För inte så längesedan visades ett avancerat skolflygplan upp för allmänheten. Ett skolflygplan med likadan teknik som de nyss lanserade i sina senaste officiella modeller av stridsflygplan och det är bland annat detta som gör SAABs nya skolflygplan populärt.