Från lägre höjder

De flesta männsikorna triggas till aktivitet och utmaningar av någon sort. Några ser sitt husbygge som en triggerpunkt och hittar utmaningar i att bygga bort problem eller skapa bra funktioner. För många är det sport i olika former som ger den ultimata utmaningen, den förenar nytta med nöje och ger fysisk belöning på olika sätt. De som har utvecklat kunskaper inom vissa grenar sneglar ofta vidare mot större, högre, farligare och mer udda utmaningar för sitt sportutövande och snart närmar vi oss kategorin extremsportare.

Vad är en extremsport?

Det är svårt att bestämma rätt över när en sport blir en så kallad extremsport men ofta är den förknippad med höjder, längder och mängder i god kombination och ett felsteg kan i stort sett ge en dödlig utgång. Att vara uppe i luften är av naturliga själ inte en del av människans vardagsliv då funktionen flyga inte tillhör vår utveckling, så självklart, aktiviteter på många höjdmeter är förknippat med extremsport, dock finns det mycket av mer extrem karaktär som utförs med markkontakt. 

Vattensporter 

Om man räknar vatten som mark så finns många sporter som utförs i vatten som lätt kan kategoriseras in i extremsport på lägre höjd. Att ge sig ut på havet med dess naturliga utmaningar och med en extremt snabbseglad båt av typen katamaran och kombinera med en seglats utan landkontakt som är lång som en hel semester då har du en extremsport inom räckhåll. Även utan båt så är vattnet en utmaning för de som simmar öppet vatten där naturen och dess förhållande styr och dina misstag som utövare kan vara ödesdigra och livsavgörande.

Land- och markkontakt

Att ha fötterna på jorden uppfattas som stabilt, men lägg ett cykelhjul däremellan och utmana dig för en nerfart som du knappt skulle fundera på att gå nerför – då har du Enduro och downhillåkarnas extrema variant av mountainbikecykling. Här gäller det att anpassa teknik, fart, kraft och ork med utrustning och en snabb tanke för att kunna lösa problemen som uppstår i farten. 

Utmaningar över tid

Även om inte sporten är den mest tekniska och krävande så har aktiviteter över längre tid kanske rätt att kvalificera sig som extremsport. Den förberedelse och de fysiska kvaliteter som krävs tillsammans med utövandets nedbrytning och mentala utmattning är extrem. Här pratar vi extremsport med närhet till marken men med utmaningar som lätt går utanför den vanliga motionären.